Wypożyczenia międzybiblioteczne

Czytelniku, możesz skorzystać z tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych!Zdjęcie przedstawia stos książek

  1. Czytelnia zamawia książki, których nie posiada w swoich zbiorach.
  2. Zamówienia są realizowane na podstawie wypełnionych rewersów (imię i nazwisko autora, redaktora, tytuł, wydawca, rok wydania).
  3. Czytelnia udostępnia tylko na miejscu w czytelni MBP książki sprowadzone z innych bibliotek.
  4. Usługa wypożyczeń międzybibliotecznych jest bezpłatna.
logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.