POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Dane gromadzone za pomocą strony biblioteka.mlawa.pl pochodzą z bezpośrednich rejestracji użytkowników, wykonywanych z własnej woli. Jednocześnie istnieje możliwość przekazania konta do innego podmiotu, ale wyłącznie za zgodą użytkownika.
  2. Użytkownicy strony biblioteka.mlawa.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez portal wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o rejonie, z którego następuje połączenie).
  3. Serwer, na którym jest uruchomiona aplikacja portalu, automatycznie rejestruje informacje, gdy Użytkownik korzysta z witryny. Mogą to być takie informacje, jak adres URL, adres IP, typ i język przeglądarki oraz godzina i data przesłania żądania Użytkownika. Zgodnie z aktualnymi ustawami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, istnieje możliwość gromadzenia tego typu danych bez wyszczególnionej osobnymi dokumentami i zasadami informacji.
  4. Dane gromadzone w portalu służą zapewnieniu Użytkownikowi danych usług.
  5. Istnieje możliwość udostępnienia zbiorczych danych innych niż dane osobowe podmiotom trzecim. Przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim możliwe jest jedynie po wyraźnej zgodzie Użytkownika.
  6. W niektórych sytuacjach, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy, w celu zapobiegania oszustwu bądź nieodwracalnej szkodzie lub w celu ochrony bezpieczeństwa portalu i oferowanych usług, istnieje możliwość udostępnienia danych innym podmiotom.
  7. Użytkownik, rejestrując konto i podając swoje dane osobowe, jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych na potrzeby działania systemu, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 i zmiany późniejsze).
  8. Użytkownik posiada prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawienia lub usunięcia.
  9. Użytkownik może odmówić podania swoich danych osobowych i/lub przyjęcia plików cookie w przeglądarce, jednak funkcje i usługi oferowane w portalu mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.
  10. Niniejsze zasady zachowania prywatności mogą się zmieniać, jednakże prawa Użytkownika wynikające z niniejszych zasad nie zostaną ograniczone bez jego jednoznacznej zgody.
logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.