Kartoteki

W CZYTELNI DLA DOROSŁYCH MBP DOSTĘPNE SĄ:

  • KARTOTEKA OSOBOWA – zawiera materiały dotyczące pisarzy, artystów, ludzi zasłużonych w różnych dziedzinach wiedzy.
  • KARTOTEKA REGIONALNA – gromadzi materiały dotyczącego danego regionu, miasta.
  • KARTOTEKA PRZEDMIOTOWA – gromadzi materiały w obrębie zagadnień (haseł przedmiotowych) z różnych dziedzin wiedzy.
  • DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO (DŻS-y) – materiały biblioteczne o różnorodnym charakterze, głównie informacyjnym, propagandowym, reklamowym. Są to druki ulotne, afisze, plakaty, zaproszenia, foldery, katalogi itp.
logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.