Informacja o projekcie

Miasto Mława w październiku 2008 roku w odpowiedzi na ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkurs z Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” z Działania 2.2. „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 złożyło przygotowany przez Wydział Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece”.

Głównym założeniem projektu było stworzenie dla mieszkańców Mławy i okolic dostępu do usługi korzystania z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie za pośrednictwem Internetu.

Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w lipcu 2009 r. został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie realizacji projektu podpisano w dniu 24.08.2010r. Zgodnie z jej postanowieniami Miasto Mława uzyskało dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła – 265 818,54 zł., z czego środki z funduszy strukturalnych stanowiły – 204 594,96 zł.

Realizacja projektu „Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” umożliwiła przeglądanie katalogów zasobów Biblioteki Miejskiej, jak również zamawianie i rezerwowanie książek za pośrednictwem Internetu. Ponadto w ramach „Czytelni Internetowej” w bibliotece i jej filiach utworzone zostały punkty bezpłatnego dostępu do Internetu. Dzięki temu mieszkańcy miasta mogą nie tylko korzystać z elektronicznego katalogu, ale również wyszukiwać w sieci potrzebne im informacje.

W ramach projektu:

  1. Elektronicznie skatalogowano zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie oraz w jej filiach;
  2. Udostępniono on-line katalogi biblioteki;
  3. Zakupiono oprogramowanie oraz sprzęt umożliwiający zamawianie i rezerwowanie książek za pośrednictwem Internetu;
  4. Utworzono „Czytelnię Internetową”, która składa się z 8 stanowisk w głównej bibliotece oraz z 4 dodatkowych stanowisk w filiach (po 2 stanowiska w każdej);
  5. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie niezbędne do wprowadzenia w bibliotece elektronicznego obiegu dokumentów;
  6. Wykonano nową stronę internetową biblioteki.
logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.