Katalog – pomoc

NOWOŚCI

W tym miejscu znajdują się najnowsze pozycje wprowadzone do katalogu przez bibliotekę. Aby zamówić lub zarezerwować interesującą Cię pozycję, kliknij link [ Egzemplarze ] przy danej pozycji. Na stronie z listą egzemplarzy znajdziesz także więcej informacji o danym tytule.

SZUKAJ

Tutaj przeszukujemy katalog biblioteki. Istnieją 3 możliwości wyszukiwania: Indeks, Proste, Złożone.

002

Dostępne kryteria wyszukiwania – według autora, tytułu, hasła przedmiotowego (tematu-treści dokumentu), serii, ISBN oraz całości opisu w wyszukiwaniu prostym i złożonym.

003

Domyślne ustawienie to przeszukiwanie przez Indeks oraz Ustaw początek indeksu na podaną frazę. System zapamiętuje ostatnio wyszukiwane opisy i hasła.

004

WYSZUKIWANIE – INDEKS

Indeks jest listą autorów (lub odpowiednio: tytułów, haseł przedmiotowych, tytułów serii, numerów ISBN), występujących w opisach bibliograficznych materiałów, których poszukujesz. Słowa w indeksach są uszeregowane alfabetycznie. Kliknięcie na hasło pokazuje listę opisów dla tego hasła.

Jak wyszukiwać:

1. Wybierz kryterium wyszukiwania (autor, tytuł itd.)
2. Wybierz tryb wyszukiwania:

 • Ustaw początek indeksu na podaną frazę lub
 • Wyszukaj  hasła zawierające podane wyrazy wraz z ich odmianami (np. po wpisaniu słowa „róża” pojawi się lista haseł ze słowami „róży”, różę”, róże” itp.).

3. Następnie zacznij wpisywać poszukiwaną frazę np. nazwisko danego autora.
4. Podczas wpisywania będą pokazywać się podpowiedzi w postaci pierwszych paru haseł z danego indeksu pasujących do wpisywanej frazy – możesz wybrać jedną z nich.

005

5. Swoje wyszukiwanie możesz zawęzić do wybranego typu dokumentu (np. książki).
6. Aby rozpocząć wyszukiwanie należy nacisnąć przycisk „Szukaj”.

006

WYSZUKIWANIE PROSTE

Samo wyszukiwanie jest analogiczne jak wyszukiwanie Indeks. Opcje wyszukiwania:

 • wyszukaj opisy, których hasła zawierają wszystkie słowa wraz z odmianami. Np. dom, domek, itd.,
 • wyszukaj opisy, których hasła zawierają podaną frazę.

W tym wyszukiwaniu katalog pokazuje  listę opisów bibliograficznych, a nie listę haseł.

007

WYSZUKIWANIE ZŁOŻONE

To wyszukiwanie pomoże Ci odnaleźć poszukiwany tytuł poprzez podanie większej liczby szczegółów. W wyszukiwaniu złożonym możesz:

 • wpisać więcej fraz,
 • zastosować spójniki:
  i (oba terminy powinny się znaleźć w jednym opisie bibliograficznym)
  lub (jeden z terminów powinien się znaleźć w opisie bibliograficznym)
  nie (jeden z terminów nie powinien wystąpić w opisie bibliograficznym),
 • wybrać np. datę wydania, jeśli szukasz bardzo konkretnych tytułów,
 • określić czego szukasz np. książki czy czasopisma (w tym celu wybierz typ dokumentu),
 • zawęzić wyszukiwanie do języka, w jakim została napisana dana pozycja oraz filii, którą chcesz przeszukać,
 • zdecydować ile chcesz mieć widocznych wyników na stronę.

Ponadto wybierasz jedną z dwóch możliwości wyszukiwania:

 • wyszukaj opisy, których hasła zawierają wszystkie słowa wraz z odmianami. Np. dom, domek, itd.,
 • wyszukaj opisy, których hasła zawierają podaną frazę.

008

WYNIKI WYSZUKIWANIA

W wyniku wyszukiwania otrzymujesz  listę haseł z opisami lub listę opisów bibliograficznych. Pojawia się ikonka informująca o typie dokumentu oraz link do egzemplarzy.

Typy dokumentów
…są oznaczone ikonkami w sposób następujący:

009

OPIS BIBLIOGRAFICZNY I EKRAN EGZEMPLARZY

Z lewej strony okna (z opisem bibliograficznym książki i egzemplarzami) klikając na „Widok” możemy zmienić sposób prezentacji opisu: Ogólny, Karta dla książki oraz Wszystko w Marc.

010

LISTA EGZEMPLARZY

Zalogowany czytelnik otrzymuje widok listy egzemplarzy. Jeśli na liście są dostępne egzemplarze, wówczas ma możliwość zamówienia konkretnego egzemplarza (link [ Zamów ]).

011

Jeśli wszystkie egzemplarze są zajęte, może zarezerwować dany tytuł klikając na link [ Rezerwuj ], znajdujący się przy liście egzemplarzy.

012

Dostępność egzemplarza oznaczona jest odpowiednią ikonką:

013

ZESTAWIENIA

W katalogu elektronicznym, w zakładce „Zestawienia”, dostępne są zestawienia bibliograficzne. Program posiada dwa rodzaje zestawień:

 • Biblioteki – tu znajdziesz zestawienia utworzone przez pracowników biblioteki. Mogą to być np. jakieś tematyczne grupy pozycji.
 • Czytelnika – po zalogowaniu się masz możliwość tworzenia własnych zestawień. Mogą to być np. książki, które chcesz przeczytać w najbliższym czasie, albo wypożyczyć przy najbliższej wizycie. Może być to też zestawienie, które chcesz pokazać znajomym (zobacz wysyłanie i drukowanie zestawień).

014

WYSŁANIE I DRUKOWANIE ZESTAWIEŃ

Opisy z danego zestawienia (zarówno Biblioteki jak i Czytelnika) mogą być wydrukowane lub wysłane mailem. Wystarczy wybrać zestawienie z listy kliknąć „Drukuj” lub „Wyślij”.

015

Zarówno przy wysyłaniu jak i drukowaniu możesz wybrać, czy chcesz dołączyć treść opisów, czy wystarczy Ci prosta lista.

TWORZENIE WŁASNYCH ZESTAWIEŃ

Przed stworzeniem własnego zestawienia zaloguj się do swojego konta. Po zalogowaniu się możesz zrobić tak:

 1. Wybierz z górnego menu „Zestawienia”.
 2. Po lewej wybierz „Czytelnika”, a następnie „Dodaj zestawienie”.
 3. Wprowadź nazwę zestawienia, np. „Astronomia”.
 4. Zaakceptuj poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj zestawienie”.

Pamiętaj! Jeśli masz coś w koszyku, to możesz od razu dodać wszystkie opisy przy tworzeniu zestawienia (wystarczy, że zaznaczysz opcję „Dodaj opisy z koszyka”).

KOSZYK I DODAWANIE OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH DO ZESTAWU

W wielu miejscach (przy wyszukiwaniu, na liście egzemplarzy, czy przeglądaniu zestawień biblioteki) widoczny jest koszyk.

016

Aby dodać opis do koszyka kliknij na ikonkę + przy danym opisie.

Aby usunąć opis z koszyka kliknij na ikonkę – przy danym opisie.

Swój koszyk możesz obejrzeć w dowolnej chwili wchodząc w „Zestawienia” i wybierając z bocznego menu „Koszyk”. Liczba widoczna w nawiasie, to liczba opisów (pozycji) w koszyku.

017

Opisy wprowadzasz do zestawienia przenosząc opisy bibliograficzne z „koszyka” do „Zestawienia”, klikając na „Dodaj do zestawienia”. Nie ma ograniczeń dla liczby opisów w zestawieniu.

MOJE KONTO

Po wybraniu „Moje konto” masz możliwość zarządzania swoim kontem bibliotecznym czyli możesz zmienić niektóre dane, przeglądać swoje wypożyczenia, a także przeglądać i anulować zamówienia i rezerwacje. To tutaj możesz także wysyłać i odbierać wiadomości.

LOGOWANIE

Aby wejść na konto, konieczne jest zalogowanie się. Login i wstępne hasło otrzymujesz od bibliotekarza podczas rejestracji do biblioteki. Po pierwszym logowaniu należy zmienić hasło.

018

DANE CZYTELNIKA

Po zalogowaniu czytelnik może sprawdzić swoje dane adresowe i osobowe oraz zmienić e-mail i hasło.

 • Zmień email – tutaj możesz wpisać nowy lub poprawić adres poczty elektronicznej, przez który biblioteka będzie się z tobą kontaktować.
 • Zmień hasło – po pierwszym logowaniu zmień hasło otrzymane z biblioteki. Hasło nie powinno być zbyt proste do odgadnięcia, ale nie powinno być też zbyt trudne do zapamiętania. Jeśli zapomnisz swoje hasło, musisz zgłosić się do biblioteki w celu uzyskania nowego.

019

WIADOMOŚCI

Tutaj możesz wysyłać i odbierać wiadomości do/od Biblioteki.

020

 • Odebrane – przeglądanie wiadomości z biblioteki, liczba w nawiasie (jeśli jest widoczna) oznacza liczbę nieprzeczytanych wiadomości.
 • Wysłane – tu możesz zobaczyć swoje wysłane wiadomości.
 • Utwórz wiadomość – po kliknięciu tutaj masz możliwość wysłania krótkiej wiadomości do biblioteki. Pamiętaj, aby wybrać z listy placówkę, do której chcesz napisać.

WYPOŻYCZENIA

Po aktywowaniu tej opcji pokazuje się lista wypożyczeń wraz z: nazwą placówki, w której czytelnik wypożyczył pozycję, datą wypożyczenia, datą zwrotu (w aktualnych wypożyczeniach datą, do której trzeba zwrócić wypożyczaną pozycję). Dodatkowo można przefiltrować wypożyczenia w wybranej filii biblioteki.

 • Aktualne – tu widoczna jest lista bieżących wypożyczeń wraz z terminem zwrotu. Jeśli chcesz przedłużyć wypożyczenie skontaktuj się z biblioteką.
 • Wszystkie – tutaj znajdziesz pełną historię swoich wypożyczeń (niezwrócone pozycje będą zaznaczone na czerwono) z datą wypożyczenia i zwrotu. Możesz kliknąć daną pozycję, np. żeby ją ponownie zamówić.

021

ZAMÓWIENIA

Jeśli posiadasz konto internetowe (login i hasło) możesz zamawiać książki przez katalog elektroniczny. Zamawiać możesz  tylko egzemplarze z tej placówki, w której jesteś zapisany. Po zalogowaniu i wyszukaniu interesującego Cię tytułu  klikasz link [ Zamów ]. Link ten widoczny jest przy egzemplarzu, który jest dostępny w Twojej placówce.

022

PRZEGLĄDANIE ZAMÓWIEŃ

Na swoim koncie możesz obejrzeć bieżące i stare zamówienia oraz sprawdzić ich status. Domyślnie widoczne są nowe i przygotowane zamówienia.

 • Nowe – na tej liście znajdują się nowe zamówienia, ale jeszcze nieprzygotowane do odbioru. Po wybraniu „Nowe” można anulować zamówienie – należy wówczas kliknąć [ Anuluj zamówienie ] przy danym tytule.
 • Przygotowane – tutaj znajdują się zamówienia przygotowane do odbioru z terminem, do którego należy je odebrać oraz miejscem odbioru. Jeśli nie odbierzesz swojego zamówienia w ustalonym terminie, trafi ono do zamówień wygasłych, a daną pozycję będzie można ponownie zamówić.
 • Zrealizowane – lista zamówień, które zostały zrealizowane czyli odebrane.
 • Wygasłe – jeśli przegapisz termin odbioru zamówienia, pojawi się ono właśnie tutaj.
 • Anulowane – tutaj można znaleźć zarówno własne, anulowane zamówienia, jak i te anulowane przez bibliotekę z powodów określonych w jej regulaminie. Jeśli nie wiesz dlaczego anulowano twoje zamówienie, możesz skontaktować się z biblioteką.

REZERWACJE

Jeżeli interesująca Cię pozycja jest wypożyczona i w filii, do której jesteś zapisany, nie ma już wolnych egzemplarzy, to dany tytuł można zarezerwować (wpisać się w kolejkę oczekujących). W celu zarezerwowania tytułu należy kliknąć przycisk „Rezerwuj w tej filii”.

023

PRZEGLĄDANIE REZERWACJI

Przeglądając swoje konto możesz obejrzeć bieżące i stare rezerwacje.

 • Oczekujące – tutaj znajdziesz rezerwacje tytułów, które nie wróciły jeszcze do biblioteki. Jeśli rezygnujesz z wypożyczenia, to pamiętaj o anulowaniu rezerwacji na liście oczekujących – w tym celu kliknij [ Anuluj rezerwację ] przy danej pozycji.
 • Zrealizowane – lista twoich starych rezerwacji, które zostały zrealizowane.
 • Wygasłe – rezerwacje nieodebrane w wyznaczonym czasie.
 • Anulowane – tutaj można znaleźć zarówno własne, anulowane rezerwacje, jak i te anulowane przez bibliotekę z powodów określonych w jej regulaminie. Jeśli nie wiesz dlaczego anulowano twoją rezerwację, to możesz skontaktować się z biblioteką.

024

Gdy książka będzie dostępna rezerwacja zmieni się w nowe zamówienie. Możemy to sprawdzić w „Zamówieniach”. Poniżej pełna instrukcja również do pobrania w formacie pdf. W razie trudności bibliotekarze służą pomocą.

Kliknij i pobierz „POMOC – PATRON”

 

logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.