Katalog Bibliografia

BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bibliografia jest wynikiem współpracy bibliotek powiatowych z terenu woj. mazowieckiego oraz Biblioteki na Koszykowej, pełniącej funkcję biblioteki wojewódzkiej. Rejestruje piśmiennictwo obejmujące swym zakresem powstałe w 1999 r. województwo mazowieckie.

Uwzględnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy dotyczących regionu m.in.: książki i ich fragmenty, dokumenty elektroniczne, mapy, pocztówki, dokumenty życia społecznego oraz artykuły publikowane zarówno w prasie ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Charakterystyka rzeczowa dokumentów tworzona jest zgodnie z zasadami Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej z niewielkimi odstępstwami. Selekcja stosowana przy doborze publikacji eliminuje powtarzalne i nieistotne z punku widzenia całej bibliografii treści.

„Bibliografia województwa mazowieckiego” obejmuje lata od 1999 r. i jest uzupełniana na bieżąco.

>>> Bibliografia Woj. Mazowieckiego 1999-2005 <<<

>>> Bibliografia Woj. Mazowieckiego 2006- <<<

logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.