Kampania społeczna promująca honorowe Krwiodawstwo

Ogólnopolska kampania społeczna promująca honorowe krwiodawstwo Twoja Krew – Moje życie realizowana w oparciu o program Ministra Zdrowia pn. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi i jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2015-2020 – w obszarze zadania Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Linki do spotów:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=wbuGW123JKo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ef2dNPLt3PI

logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.