WOJENNE WSPOMNIENIA-LISTY SPRZED LAT

W dniu 27 lutego 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Mławie zorganizowała spotkanie związane ze sztuką starannego i estetycznego pisania czyli kaligrafią. Motywem przewodnim były Wojenne wspomnienia – listy sprzed lat.

Wytypowani uczestnicy spotkania w specjalnie przygotowanych strojach wcielali się m.in. w rolę członków rodziny, piszących listy do swojego ojca, matki, syna, brata, czy też przyjaciela, którzy w czasie wojny znaleźli się na froncie, w obozie, walczyli w czasie powstania warszawskiego czy też byli robotnikami przymusowymi.

Spotkanie zostało urozmaicone muzyką o tematyce wojennej oraz zdjęciami z inscenizacji z nalotu bombowego na Mławę, rekonstrukcji historycznej bitwy pod Mławą oraz innych tego typu wydarzeń z terenu całej Polski. Sam autor zdjęć pan Waldemar Remiszewski gościł podczas spotkania i opowiadał o poszczególnych fotografiach.

Następnie czytano listy, które były wytworem fantazji, odczuć  czy też przemyśleń związanych z wojną.  Ich tworzenie było również dobrym  ćwiczeniem na kształtowanie ładnego charakteru pisma i cierpliwości. Przeczytany został również autentyczny list napisany przez Franciszka Dalkę, który w czasie wojny był robotnikiem przymusowym w Bawarii. List został napisany  do żony i dzieci z Mławy w październiku 1940 r.

Spotkanie umilił słodki poczęstunek.

ZDJĘCIA

logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.