ZADUSZKI POETYCKIE

Niedawno przeżywaliśmy dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, zatem wspominaliśmy Tych, którzy odeszli. To czas przepełniony smutkiem i nostalgią, ale może być przyczynkiem, aby „ocalić od zapomnienia” tych  wszystkich, których już nie ma pośród nas.

W poniedziałek 4 listopada 2019 r. o godz.17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mławie wspólnie z Galerią „13” odbyło się spotkanie pt. Zaduszki poetyckie, które rozpoczęła pani dyrektor Maria Świtoń witając wszystkich uczestników, następnie pan Janusz Dębski wprowadził w temat: „Listopad jest szczególnym czasem zadumy, wtedy przywołujemy naszych najbliższych. Życie jest przecież takie kruche, każdy opuści ten ziemski padół. Jak opisać ból i cierpienie po tych, którzy już odeszli? Po naszych twórcach zostały dobre duchy, a przecież człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”.

Prezentacji wybranych utworów poetyckich dokonali przyjaciele i najbliżsi. Czytano wiersze śp. Barbary Artowicz (1949-2012), Janusza Dylewskiego (!962-2016), Henryka Marcinkiewicza (1930-2014), Kamili Stabach (1978-2006), Jadwigi Szymkiewicz (1926-2014). Wśród czytających, którzy brali czynny udział w spotkaniu znaleźli się członkowie Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie: Helena Grącka, Halina Gamdzyk-Kalińska, Krystyna Małachowska, Anna Sowa-Matalińska, Artur Dębski i Janusz Dębski.

Na koniec słuchacze włączyli się do rozmowy wspominając zmarłych twórców. Przewijały się opinie, że byli Oni osobami życzliwymi, pogodnymi, otwartymi na potrzeby innych, przyjaźnie nastawionymi do ludzi, lubiącymi podróże, chociaż też zamkniętymi w sobie.   

Całe spotkanie zostało urozmaicone muzycznie przez pana Jacka Mianowskiego i pana Jarosława Aftykę. Słuchaczom szczególnie zapadł w pamięci przejmujący utwór „Zegarmistrz światła purpurowy”.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

XXX

 Do Ciebie się modlę

Choć możesz nie słyszeć

I nie mam Ci tego za złe

Mój Panie.

Odeszłam tak dawno      

Żeś mógł mnie zapomnieć

I jeśli tak chciałeś

To niech się tak stanie.  (K. Stabach)

ZDJĘCIA

logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.