WYJAZD STUDYJNY DO BIBLIOTEKI W DZIAŁDOWIE

Dwudziestego czwartego października, bibliotekarki z bibliotek gminnych powiatu mławskiego odwiedziły Miejska Bibliotekę Publiczną w Działdowie. Wyjazd miał charakter szkoleniowy, studyjny.  MBP w Działdowie jest placówką zmodernizowaną, bardzo zaangażowaną w promocję czytelnictwa  w swoim środowisku lokalnym, stosującą nowatorskie metody pracy z czytelnikiem i z tego zasobu wiedzy warto było zaczerpnąć, by zainspirować się do działania w swoich bibliotekach. Podobnie jak nasza biblioteka, książnica działdowska wypełnia zadania biblioteki powiatowej i również o tego rodzaju współpracy z bibliotekami gminnymi i miejskimi w swoim powiecie, obszernie poinformowała nas pani Justyna Lytvyn – dyrektor placówki. Prezentacja działalności biblioteki i rozmowy z jej zespołem były niezwykle ciekawe i pozwoliły nam podpatrzeć wiele przykładów dobrych praktyk.

Opuściwszy gościnne progi Miejskiej Biblioteki Publicznej, udałyśmy się na działdowski zamek, aby obejrzeć w lokalnym muzeum wystawę  „Działdowo – miasto i ludzie dawnego pogranicza”.

ZDJĘCIA

logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.