Raport z ankiety ph. Zainteresowania czytelnicze

Na przełomie marca i kwietnia 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. B. Prusa w Mławie została przeprowadzona ankieta wśród czytelników biblioteki. Ankietę przeprowadziła praktykantka Pani Izabela van den Akker – Urbańska – słuchaczka studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum. Ankieta składała się z 10 pytań.

Podsumowując ankietę można stwierdzić, że wśród respondentów przeważały kobiety (63%), a grupą wiekową, która najchętniej korzysta z biblioteki są osoby powyżej 60 lat (40%), wśród czytelników przeważały osoby z wykształceniem średnim (33%), na drugim miejscu znalazły się osoby z wykształceniem wyższym zawodowym i magisterskim (20%). Cieszyć może fakt, że 80% ankietowanych lubi czytać książki. Ankietowani lubią czytać książki z różnych powodów, ale najczęściej wybieraną odpowiedzią była ta, że książki relaksują i uspokajają(57%). Na drugim miejscu znalazła się odpowiedź, że książki są ciekawe (43%). Wśród książek, które czyta się najchętniej są książki popularnonaukowe i przygodowe (30%), następnie są książki obyczajowe (27%). Niepokoić może fakt, że wśród czytelników mało jest ludzi młodych, szczególnie w przedziale wiekowym między 23-30 lat (3%), trochę lepiej wypadła grupa wiekowa między 16-22 lat (10%), chociaż nie jest to wynik zadowalający, biorąc pod uwagę, że osoby w tym wieku to przede wszystkim uczniowie i studenci. Powodów, dla których respondenci nie lubią czytać książek podano w przeważającej części odpowiedź, że czytanie zajmuje za dużo czasu (10%).

Wyniki ankiety, jeśli chodzi o nasze zainteresowania czytelnicze nie przedstawiają się optymistycznie, szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi, często uczących się lub studiujących, dla których książki są nieodzowne w toku nauki lub studiów, aby poszerzać swoją wiedzę.

logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.