2016 ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA

Dnia 18 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

„Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną Henryk Sienkiewicz budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń” – podkreślili senatorowie.

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza w 100 rocznicę śmierci oddaje należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczyni się do popularyzacji jego twórczości.

Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Mławie uświetniła Rok Henryka Sienkiewicza wystawą ph. Słowem malowane – ilustracje do dzieł Henryka Sienkiewicza mieszczącą się w holu biblioteki. Juliusz Kossak, Piotr Stachiewicz, Konstanty Górski, Stanisław Batowski, Jan Matejko, Józef Brandt – oto niektórzy malarze z wyboru, którzy przenieśli wizje literackie Sienkiewicza tworzone „ku pokrzepieniu serc” na płótno i papier.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.

logo programu regionalnego narodowa strategia spójności
logo mazowsze serce dla polski
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.